Start | Praca | Nauka | Publikacje | Dyplomanci | Dydaktyka | Pliki | Linki | Motto | Kontakt

Krzysztof Rzecki - fotografia Krzysztof Rzecki - adiunkt, Instytut Teleinformatyki, Wydział Fizyki Matematyki i Informatyki, Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Do niedawna kierownik działu oprogramowania w CCNS S.A.. Szkoła średnia: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, klasa o profilu matematyczno-fizycznym. Studia wyższe: Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej im.Stanisława Staszica w Krakowie; Marketing i Zarządzanie na Wydziale Zarządzania AGH. Rozprawa doktorska: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach. Posiadam certyfikat PRINCE2 oraz ITIL Foundation. Absolwent programu TOP 500 Innovators (grupa 35.13) w University of California Berkeley i Haas School of Business University of California Berkeley.

      Jestem członkiem zespołu Zespół Inteligentnych Aplikacji Naukowych i Przemysłowych

      Sporządzam opinie o innowacyjności technologii informatycznych. Jest to procedura badawcza, której celem jest stwierdzenie, czy badana technologia to nowa technologia w rozumieniu art. 18 b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Opinia taka może zostać wykorzystana do uzasadnienia ulgi podatkowej.

      Przygotowuję także opinie w kontekście art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 z późn. zm.), opinie wymagane do przystąpienia do programów POIG lub POKL, czy też w przypadku starania się o kredyt preferencyjny.

Kontakt e-mail: krz (shift+2) iti.pk.edu.pl

Zapraszam!


  Wszelkie prawa zastrzeżone. # 6868 #